Börja träna i Tjalve Friidrott?

Vi är glada för att ni sökt er till  för vår förening och att ni är intresserade av att ge ert barn möjligheten att träna med Tjalve Friidrott. Nedan finns ett formulär som ni gärna får fylla i, men innan ni gör det så önskar vi att ni först läser igenom nedan så ni får en bild av vad det innebär att vara medlem i Tjalve Friidrott. Både som aktiv och som förälder. Både på och utanför banan. 

Föreningen = medlemmarna i Tjalve Friidrott

FÖRÄLDRAENGAGEMANG Tjalve Friidrott är en ideell förening och verksamheten drivs till största delen av föreningsmedlemmar med administrativt stöd från föreningens kansli. I dagsläget består kansliet av en person som är anställd på deltid för att sköta föreningens administration och utveckling av verksamhet samt vara ett stöd i våra olika arrangemang.

Genom att fylla i och skicka in formuläret nedan så registreras er anmälan. När 20 anmälningar med barn i samma åldersgrupp kommit in ser vi över möjligheterna till att starta en ny träningsgrupp kopplat till arena-/halltider. Finns förutsättningarna kallas du som förälder till ett informationsmöte. 

INFORMATIONSMÖTE
Vid informationsmötet informerar vi om hur föreningen Tjalve Friidrott fungerar och hur vår tränings- och tävlingsverksamhet är uppbyggd. En grundförutsättning för att en ny barngrupp skall kunna starta är till exempel att det i gruppen finns minst 8 stycken föräldrar som är beredda att engagerar sig som ledare. Utan ledare ingen träningsgrupp. Det är ledarna som planerar och håller i träningar samt finns på plats under eventuella tävlingar. En roll som tar viss fritid i anspråk, men som ger så mycket tillbaka. Du kommer som föräldraledare få möjligheten att uppleva en stor del av ditt barns fritid i föreningslivet vilket är en förmån som bara finns tillgänglig under några år i livet. Passa på! För andra barn kan du komma att bli den viktiga vuxna som gör den stora skillnaden. I en vardag där tid många gånger är en bristvara, även för de som väljer en ledarroll, krävs att alla andra föräldrar finns som en självklar back-up och stöd runt träningsgruppen. Vi vill understryka att som ledare i de yngsta åldrarna (7-9 år) behövs inga förkunskaper om träning eller egen erfarenhet av friidrott då största delen handlar om att barnen får leka sig till en stor rörelsebank under ordnade former. 

UTBILDNING Ett grundkoncept för upplägg och träning tillhandahålls av kansliet och vid varje uppstart av en ny grupp så genomförs en intern halvdagsutbildning för att alla nya ledarna skall få en bra start och känna sig trygga i sin ledarroll. På sikt kommer ledarna även att erbjudas Svenska friidrottsförbundets åldersanpassade utbildningar.

ÄR DU EN AV LEDARNA? Tänk igenom redan nu om du är en av de ledare som Tjalve Friidrott behöver för att kunna starta den grupp där ditt barn ingår. Som tränare för gruppen får du efter godkänd utbildning Tjalves ledartröja som du skall använda på träningarna så att det tydligt framgår vem/vilka som leder träningsgruppen.

Vi vill verka för aktiva barn och för en aktiv framtid

FRIIDROTT ELLER LEK? Beroende på barnets ålder kommer friidrottsträningen att se olika ut. Barn, särskilt i låg- och mellanstadieålder, har kommit olika långt motoriskt och mentalt. Av den anledningen är den tidiga friidrottsträningen fokuserad på att bygga upp barnets kroppskänsla och motoriska förmåga.

En del föräldrar reagerar negativt på att det ser ut som om barnen ”bara leker” på träningen och att träningen inte fokuserar på friidrottsgrenarna. Av den anledningen informerar vi redan nu om att det som bara ser ut som lekar i själva verket är en långsiktig uppbyggnad av barnens fysiska förmåga, kroppskontroll och snabbhet. Vi ser till barnens rörelseglädje och vi tränar barnen så att de varsamt bygger upp sina kroppar och idrottsförmåga. Genom lekarna, koordinations- och hinderbanor tränar barnen olika rörelsemoment som senare återkommer i ett flertal av friidrottsgrenarna. Lekarna genererar den kroppskontroll som barnen behöver för att så småningom kunna ta till sig teknikinstruktioner och mer specifika grenövningar. Ett par tillfällen per termin planeras in i Stadium Arena för att prova på de olika friidrottsgrenarna i sin rätta miljö, men de tillfällena är inte grunden i barnens friidrottsträning.

Det är först när barnet börjar närma sig tonåren som de är mogna och redo att ta till sig och fysiskt hantera teknikinstruktioner. Av den anledningen introduceras den grenspecifika träningen först ett par gånger per termin för de yngre åldrarna för att därefter gradvis öka i antal och tid. Ju äldre barnen blir desto fler pass i Stadium Arena.

Vi vill ha glada barn, som bygger upp sina kroppar på ett sunt och naturligt sätt så att de inte blir skadade. Vår barn- och ungdomsidrott har inte som mål och syfte att skapa små elitidrottare, vi tränar i dessa åldrar för att ge dem grunden till ett hälsosamt och aktivt liv. De ska vara väl förberedda för att kunna prestera och tävla på topp när de är 16-20 år – om de så önskar. Tjalves målsättning är vältränade, skadefria och duktiga friidrottare där glädjen för ett aktivt liv är det primära!

TÄVLINGAR År 2019 kom nya riktlinjer från Svenska Friidrottsförbundet om upplägget av friidrottstävlingar för barn och på barns villkor. Dessa riktlinjer gäller för barn som är 11 år och yngre där idrottsglädjen står i centrum framför prestationen.

Arenorna där vi tränar

NORRKÖPINGS FRIIDROTTSARENA, STADIUM ARENA, IDROTTSHALLAR OCH VRINNEVISKOGEN  De yngre barnen tränar i huvudsak i idrottshallar på olika platser runt om i staden. Vilken hall, dag och tid beror helt och hållet på vilka tider som finns tillgängliga och dessa fördelas mellan olika föreningar av kommunens kultur- och fritidskontor.

Vid ett par tillfällen per termin flyttas träningen till Stadium Arena för att prova på de olika friidrottsgrenarna.Under maj till september bedrivs träningen oftast på Norrköpings friidrottsarena och vid enstaka tillfällen i Vrinneviskogen.
Funktionäruppdrag är grunden i våra arrangemang och ekonomi

FUNKTIONÄRER  En viktig del av föreningens ekonomi kommer från intäkterna från de arrangemang som föreningen anordnar. Det är pengarna som föreningen får in från exempelvis arenatävlingen ”Surbullespelen” och motionsloppet ”Hållbarhetsloppet” som gör det möjligt för föreningen att betala hyrorna för idrottshallarna, arenorna och träningsmaterial. För att dessa arrangemang ska kunna genomföras behövs alltid ett stort antal funktionärer. Det är därför obligatoriskt för våra medlemmar att hjälpa till vid dessa tillfällen (1-3 gånger per år) och som förälder så företräder du ditt barn. Ju äldre barnen är desto fler funktionärsdagar/kvällar. 

Funktionärsuppdragen kan handla om allt mellan att kratta en längdhoppsgrop eller mäta en kulstöt vid en friidrottstävling till att vara flaggvakt eller dela ut nummerlappar vid ett motionslopp. Roliga dagar och kvällar där vi som föreningsmedlemmar tillsammans skapar förutsättningar för tävling, rörelseglädje och motion för såväl barn som vuxna.

DU SOM FÖRÄLDER FÖRUTSÄTTS VARA AKTIV I FÖRENINGEN OCH HJÄLPA TILL SOM FUNKTIONÄR VID DESSA TILLFÄLLEN.

 

 

Medlemskapet

MEDLEMS- OCH TRÄNINGSAVGIFT För att få träna och tävla med Tjalve Friidrott måste ditt barn vara medlem i föreningen och betala en träningsavgift. Medlemsavgiften bekostar en olycksförsäkring i Folksam då den aktive deltar i eller är på väg till klubbens träningar och tävlingar. Avgiften täcker också en del av kostnaden för Tjalves anställda personal som bland annat sköter medlemsfrågor, medlemsstöd och administration.

Medlems- och träningsavgift måste vara betald för att man skall få träna och tävla med Tjalve Friidrott.

Medlemsavgiften betalas in till föreningens bankgiro och är för närvarande 290kr/år för barn/ungdom och 695kr/år för vuxen.

Är ni fler i familjen som vill träna med Tjalve kan ni med fördel gå med som familjemedlemmar, familjeavgiften är 1155 kr/år för max två vuxna inkl. obegränsat antal barn. (Läs gärna mer på  vår hemsida vilken träning som finns för vuxna i föreningen).

Utöver kostnaden för medlemskapet i föreningen behöver ditt barn även betala en träningsavgift. Den bidrar till en del av kostnaderna som föreningen har för att hyra de lokaler vi tränar i, för inköp och underhåll av träningsutrustning och för att täcka startavgifterna på tävlingar.

Träningsavgiften skickas ut via faktura och är för närvarande:

   7-9  år:   960kr/år
10-14 år: 1200kr/år

Vi hoppas att ni nu fått en bra bild av vad det innebär att vara med i Tjalve Friidrott och att ni och ert/era barn vill bli en del av vår idrottsförening!

Varmt välkomna med er intresseanmälan!