Till nuvarande medlemmar i Tjalve IF Norrköping, friidrottssektionen

Angående delningen mellan Tjalve Friidrott och Tjalve Orientering som beslutades om på årsmöte i maj, och som vi har informerat om på medlemsmöte, hemsida och mailutskick.

Vid årsskiftet 2020/2021 kommer nuvarande Tjalve IF Norrköping att begära utträde ur Svenska Friidrottsförbundet. Samtidigt blir föreningen Tjalve Friidrott Norrköping medlemmar i Svenska Friidrottsförbundet per den 1 januari 2021.

Tjalve Friidrott Norrköping har ett tydligt samverkansavtal med nya Tjalve Orienteringsklubb, men för att kunna fortsätta att träna och tävla i friidrott i namnet ”Tjalve” som idag krävs att man är medlem i den nya föreningen Tjalve Friidrott Norrköping. Tjalve Orientering kommer inte att vara medlemmar i Svenska Friidrottsförbundet.

Som medlem i Tjalve Friidrott

Som aktiv medlem i Tjalve Friidrott Norrköping kommer du att kunna tävla i arenafriidrott och i sanktionerade motionslopp, och du får tillgång att träna på alla de arenor vi idag bedriver träning på.

Tjalvegården kommer att ägas och drivas av Tjalve Orientering, men vi får (hyr) tillgång till ombyte, dusch och bastu, träning i gymmet samt möjlighet att boka samlingssal och klubbrum.  Medlemsåtaganden med funktionärskap på arrangemang, våra bidragssystem med startavgifter m.m. och organisationen med träningsgrupperna kommer att vara mycket likt det vi har idag.

Ett första årsmöte i Tjalve Friidrott Norrköping kallas du som medlem till under mars månad.

Föreningen är i grunden en helt ideellt och medlemsdriven förening, och vår verksamhet formar vi själva, tillsammans.

Förslag på medlems- och träningsavgifter för 2021

Förslag på medlems- och träningsavgifter för 2021 är enligt följande ”nivåer”, och slutligt beslut tas av nuvarande styrelse.

GruppMedlemTräning / Tävling
7-9 år200 kr1 200 kr
10-14 år200 kr1 400 kr
15-20 år "arena"200 kr1 800 kr
21 är och äldre, "arena"200 kr2 300 kr
Långlöpargrupp / veteran200 kr1 800 kr
Icke-aktiva200 kr

 

Prel. inget speciellt familjemedlemskap, men familjemedlemmar som ej tränar/tävlar aktivt kan välja att vara icke-aktiva medlemmar.

Med aktiv medlem menas att man är med i en träningsgrupp och/eller regelbundet använder våra träningsarenor och bokade träningstider .

Icke-aktiva medlemmar är de som kanske vill vara stödmedlemmar , ledare/styrelseaktiva och funktionärer som ej själva tränar/tävlar regelbundet med någon av våra träningsgrupper.

Vi hoppas att du genom att fylla i nedan vill fortsätta att vara medlem i Tjalve Friidrott. Avgifter faktureras bara till er som har godkänt att vi flyttar över era medlemsuppgifter, och sker efter årsskiftet.

Vi hanterar dina personuppgifter enligt nuvarande Policy, och kommer ha helt liknande policy framåt: https://www.tjalve.nu/globalassets/goif-tjalve/tjalve-dokument/policy-personuppgifter.pdf

Flytt av medlemsuppgifter

Du som målsman anger barnets uppgifter. Är du själv medlem idag anger du dina egna uppgifter också, i varsina formulär. Är ni fler i familjen och idag har familjemedlemskap, så fyll i ett formulär för alla som vill fortsätta att vara medlemmar.

Ja, jag vill flytta mitt medlemskap till Tjalve Friidrott Norrköping.