Friidrottsskolan och fortsättning hösten 2020

Under säsongen 2019/2020 så provade Tjalve Friidrott ett nytt upplägg för att ta emot barn i 7-8 årsåldern i vår förening vilken är den Friidrottsskola som ert barn har gått i under de senaste en till två terminerna.

Vi har nu utvärderat Friidrottsskolan med våra huvudledare Ella och Matilda och tar med oss det som varit bra, men kommer dessvärre inte att kunna fortsätta med samma upplägg då vi i dagsläget inte har ledare som har möjlighet att leda grupperna med det upplägg som varit.

Från hösten innebär det att ansvaret för träningsgrupperna likt våra övriga träningsgrupper helt kommer att läggas över på er föräldrar om det ska bli någon fortsättning. Träningstider och hallar är bokade för grupperna och vi som varit med lite längre och därmed har lite mer erfarenhet av friidrott i Tjalve kommer att stötta upp för att ge er en trygg grund att stå på. Planen är att vi efter sommaren kommer bjuda in till en endags utbildning i egen regi. Grundtanken är som tidigare att vi fortsätter träna på att använda kroppen i de olika grundläggande motoriska egenskaperna och att bygga vidare på dessa. Vår ambition är att till detta komplettera med mer lovverksamhet likt ”Sommarkul” där våra ungdomsledare går in och håller i dagar och instruerar i de specifika friidrottsgrenarna.

Jag har träffat föräldraledarna för respektive grupp för att höra hur de tänker om nästa år. Den grupp som tränat på tisdagarna ha i dagsläget en ledare som vill och  kan fortsätta, men den behöver fyllas på med flera av er föräldrar för att den ska gå att bibehålla. Onsdagsgruppen har i dagsläget tre ledare som aviserat att de vill och kan fortsätta, men även här behövs uppbackning för att få en hållbar grupp.

För att vi ska få en tydlig bild av hur intresset ser ut inför hösten önskar jag att ni fyller i nedan frågor samt anger om ni vill vara med som föräldraledare i gruppen.

Träningsgrupperna kommer på samma sätt som våra övriga grupper att tilldelas funktionärsuppdrag inför säsongen 20/21 och dessa återkommer vi om under senhösten för att ni ska ha en möjlighet att planera in tillfällena i god tid.

På återhörande och hoppas att ni vill fortsätta!